Foto: Arkeologerna (CC-BY)

En bit norr om hyttan har Daniel och Eva hittar en träkonstruktion djupt ned under slaggen.

Här ligger stockar och störar på rad. Bredden på konstruktionen är 3,5 meter. Vi följer med spänning den fortsatta undersökningen av området!