Efter påsk påbörjas undersökningen vid Gruvbron i Falun. På fastigheten Gruvbron 2 stod tidigare Dala-Demokratens lokaler. Under marken finns spår efter en långvarig hyttindustri.