Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Nämen, här ligger det ju en dörr!

Ytterligare en byggnad som tillhört hyttindustrin börjar framträda. I hytthuset låg själva ugnen med sina stora bälgar som drevs med vattenkraft. Även denna byggnad är unik på så sätt att huset och delar av inredningen är så välbevarat. Huset har en speciell form, det är 6 eller 8-kantigt och byggt på träsyll. Dörren har vid hyttans övergivande rasat in, men visar var ingången varit. Ingången är riktad mot kolhuset och den välbevarade vändrosten vi tidigare berättat om.

Torbjörn pekar på dörrens låsmekanism i järn, ett bultlås. Vi hoppas på flera fina fynd från hyttan!