Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Inte långt från hyttstugan som vi berättade om i förra inlägget, har vi nu hittat en vändrost med vändrosthus i trä.

Att själva huset är så välbevarat är unikt. På bilden ser vi ingången till huset och arbetet med att schakta fram rosten. Trähuset som har varit byggd runt rosten har skyddat processen med den andra rostningen av malmen. Detta arbetsmoment med malmen har alltså skett inomhus. Malmen har här flyttats från bås till bås, en process som tog flera dagar.