Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Nu har vi schaktat fram stora delar av de yngsta lämningarna på platsen. På bilden ser vi en väg med hjulspår samt rostar på båda sidor om denna. Vägen har gul färg och rostarna är röda. Till vänster i bild finns även en korsning, där en mindre väg ansluter.

Här har det varit livlig trafik med vagnar och tunga lass med malm!