Nu är vi igång med schaktningen och de första lämningarna inom området blir synliga, efter att ha varit täckta av torv. Lämningarna är främst så kallade kallrostar, i vilka kopparmalmen rostades.

Mer om dessa spännande rostar vid ett senare tillfälle!