Spåren efter människorna som arbetade i hyttan låg gömda i jorden. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Spåren efter människorna som arbetat på platsen börjar framträda allt mer. Vi hittar bitar av kritpipor, buteljer, läderskor och textilfragment. Torbjörn håller upp ett textilfragment i ylle som hittades i vad vi tolkar som en mindre träbyggnad. Huset är möjligen en så kallad hyttstuga, dvs. en byggnad där arbetarna kunde vila, värma sig och äta.