Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Just nu undersöker Greger ett kolhus som lämnat tydliga spår i form av ett svart lager med sot och träkol. Ett antal trästockar och stolpar ingår troligen i husets konstruktion. Vi behöver rensa området ytterligare för att fånga hela byggnaden.Träkol har använts både i processen med vändrostningen, samt i hyttan.