En arkeologisk undersökning gjordes 2015 av en vikingatida storgård i Hjärup utanför Lund i Skåne.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.