I Hjärup-Äppelhagen utanför Staffanstorp hittades 2015 spåren efter 1500-åriga gårdar och hus. Området var bebott långt in i historisk tid och sakta växte bilden av människornas vardag fram.

Undersökningen gjordes i maj eftersom det skulle byggas nya bostäder i området. Nära platsen som ligger utanför Staffanstorp i Skåne, grävdes en vikingatida storgård ut 2009. Förväntningarna var därför höga och infriades med råge.

Spåren av människornas vardagsliv under både vendeltid, vikingatid, medeltid och historisk tid var tydliga. Brunnar, diken, hus, härdar och en trätunna var bara några anläggningar som dök upp i ljuset. Totalt hittades 448 stycken anläggningar och 335 fynd. Tio byggnader och hus som dateras till fyra olika tidsperioder; 450–600 e.Kr., 850–1050 e.Kr., 1050–1200 e.Kr. och 1250–1800 e.Kr kunde identifieras.

De flesta föremål som hittades var så kallade ”vardagsfynd” som ofta grävs fram vid skånska bytomter – keramik och djurben. En ovanlig anläggning var en arbetsgrop där man troligen hanterat och processat mat både i form av grönsaker och kött.

Åtta mynt hittades, det äldsta och ett relativt ovanligt fynd är en så kallad ”short-cross-penning” av silver som präglats i Lund av den danske kungen Hardeknud (regent 1035-1042 e Kr.) Han var även kung över England mot slutet av sin regeringstid, vilket troligen påverkade honom att öka myntningen enligt anglosaxiskt mönster.

Utgrävningen har gett viktig information om hur bebyggelsen såg ut på platsen och hur människorna levde.

Läs mer om undersökningen i rapporten.