Vi vet att det i byns södra del legat en vikingatida storgård mellan cirka 950–1050 e.Kr. Storgårdens huvudbyggnad har bestått av ett över 40 meter långt hus med en stor sal, en s.k. hall, i mitten. Flera andra hus omgav den stora byggnaden. Många intressanta högstatusfynd, bland annat två balansvågar, en vikt, två urnesspännen, en fågelbrosch och ett myntspänne med prägling av Svend Estridsen, fann vi på gården.

Sofia mäter in de mörka färgningarna som syns tydligt mot den ljusa bottensanden. Mest är det stolphål efter hus, brunnar och diken. På tomten bakom träden undersöktes år 2009 den vikingatida storgården.

Sofia mäter in de mörka färgningarna som syns tydligt mot den ljusa bottensanden. Mest är det stolphål efter hus, brunnar och diken. På tomten bakom träden undersöktes år 2009 den vikingatida storgården.Undersökningsytan som vi arbetar på just nu, även kallad ”Äppelhagen”, ligger alldeles intill den undersökta storgården, och vi tror att detta område också kan ha hört till samma storgårdstomt.

Vi hoppas här kunna få svar på flera frågor: Fanns det bebyggelse på platsen som föregick det vikingatida skedet? Kan storgårdens tomt ha varit uppdelad på olika funktioner? Vilken funktion kan vi hitta spår efter där vi gräver just nu? Vad hände på platsen när storgården lades ner? Vilken relation har storgården haft till Uppåkra och Lund?

Vackert dekorerad skärva av Östersjökeramik

Vi är igång och schaktar bort matjord från vår undersökningsyta. Vi metalldetekterar och har redan funnit många mynt, beslag, knappar, söljor med mera. Mycket keramikskärvor har vi också funnit, särskilt en brunsvart sort som vi kallar Östersjökeramik.