Arbetet fortskrider i området kring den förmodade dösen (stenkammargraven) på höjdryggens topp. Igår hittade vi exempelvis en fin senneolitisk flintdolk som lagts ned i samband med en gravläggning för cirka 4000 år sedan.