Den senaste tiden har vi haft besök av elever från Uppåkraskolans och Hjärupskolans 4:e årskurs (och några från 4/5).

Maria Jiborn från Trelleborgs museum och Sofia Winge från Uppåkra Arkeologiskt Center visade eleverna de arbetsmoment som ingår i arkeologens dagliga arbete. Bland annat fick eleverna prova på hur det är att arbeta som arkeolog och undersökte gropsystem och kulturlager. Bland mycket annat hittades benfragment, flintavslag, keramikbitar och bränd lera.

Till mångas förtjusning förevisades också skelettgravarna på höjdryggen, i samband med att vår osteolog Caroline Ahlström Arcini var ute i fält för att dokumentera dem. Vem vet – kanske hade vi den äran att stifta bekantskap med någon eller några blivande arkeologer!