I veckan blev det klart att projekt Hus och hushåll i tidigmoderna städer 1600–1850 får en fortsättning. Det blir ett nytt projekt med titeln Hus och social praktik i svenska städer 1600–1850 (HASP – Houses and Social Practices in Swedish Towns 1600–1850). Uppsala universitet blir huvudman för projektet och Vetenskapsrådet finansierar under perioden 2021-2026.

Detta ger oss möjlighet att utveckla tematiken kring byggnadskultur och sociala relationer, genom en metodisk integrering av historia och arkeologi. Men vi breddar och fördjupar tematiken genom att tydligare fokusera på social praktik. I olika delprojekt kommer vi analysera vad människor gör och hur man bor i husen, hur och vem som byggde husen, vem som lät bygga och hur husen ägdes, husens rumsliga struktur, hus som hem och hemmiljö, hus och genus, och husen och organisationen av stadsgårdarna.

Projektet leds av professor Dag Lindström, Uppsala universitet, med docent Göran Tagesson som biträdande projektledare. Till arbetsgruppen har vi förmånen att knyta fil dr Gunhild Eriksdotter, fil dr Linda Qviström, Upplandsmuseet, fil dr Marie Ulväng, Stockholms universitet och doktorand Jenny Grandin, Uppsala universitet. Till vårt projekt kommer även knytas ytterligare specialister på olika områden. Till projektet finns också knutet en internationell referensgrupp.