På 1790-talet fick den unge handelsbokhållaren Johan Peter Frisk en idé. Han lyckades köpa tillbaka två tomter på Hunnebergsgatan i Linköping som hans familj tidigare ägt. I forskningsprojektet ”Hus och hushåll i svenska städer 1600-1850”, arbetar vi bland annat med hus och människor i Linköping och Kalmar, m fl städer. Det handlar om bevarade byggnader, arkeologiska undersökningar, skriftliga källor, spår av hantverk och bostadsmiljöer.

På den här sidan kommer du kunna följa vårt arbete.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.