Så äntligen finns källmaterialet från projektet Hus och hushåll samlat på nätet. Du hittar rapporter från våra undersökningar på Hunnebergsgatan 5-9, från Onkel Adamsgården, från Gamla Linköping och från Sundbergsgårdarna i Linköping.

Vårt forskningsprojekt, som bekostats av Berit Wallenbergs stiftelse, har härmed nått första målet. I rapporterna hittar Du all grunddata – alla dateringar, analyser och människor. Vi har också fått möjlighet att publicera resultaten i en serie artiklar, i flera internationella tidskrifter och böcker.

Men projektet fortsätter under vintern 2020 och våren 2021. Genom frikostigt bidrag från Olof Skoglunds stiftelse har vi fått möjligheten att göra en publikation på engelska på det välrenommerade förlaget Routledge.

Under den här perioden tänkte vi fortsätta presentera resultaten från projektet på bloggen, och förhoppningsvis också bredda frågorna. Vad har vi lärt oss? Hur kan vi fortsätta forskningen kring människor och hus?

Vi hoppas att Du vill fortsätta följa oss.

Listan på publikationer:

Rapport 1. Hunnebergsgårdarna, Hunnebergsgatan 5-9, Linköping.

Rapport 2. Onkel Adamsgården, Hunnebergsgatan 30, Linköping.

Rapport 3. Inventering av trähus i Linköping.

Rapport 4. Fröken Löfgrens gård, från Ågatan 7 till Gamla Linköping.

Rapport 5. Undersökningar i Gamla Linköping (Skolmästaregården, Ekmanska gården, von Lingens gård, Handelsboden, Bryggaregården, Skönfärgaregården, Spegelmakaregården).

Rapport 6. Tidigmoderna hus i arkeologiska undersökningar i Vadstena, Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar.

Rapport 7. Sundbergsgårdarna, Hunnebergsgatan 25-27, Linköping.

Du hittar rapporterna under följande: (99+) Göran Tagesson | National Historical Museums – Academia.edu