Solen skiner på oss i Falun när vi nu har dragit igång undersökningen av Prästgårdshyttorna. Vi är glada över att vara tillbaka i Bergslagen för en spännande undersökning!

Utgrävningen av Prästgårdshyttorna är i full gång. Huset vi just nu undersöker är delvis byggt av slaggblock, eller slaggsten som det också kallas för. Foto: Arkeologerna CC-BY

I områdets norra del har vi idag undersökt en sentida industrilämning i form av ett hus. Huset är delvis byggt av slaggblock, eller slaggsten som det också kallas för. Blocken består alltså av slagg som när den varit varm och flytande gjutits i formar, där den sedan svalnat och stelnat. Slaggen var en avfallsprodukt från masugnar som på detta sätt kunde återanvändas som byggnadsmaterial. Slaggblock har använts för byggnation sedan mitten av 1700-talet.

Under de närmaste veckorna förväntar vi oss påträffa lämningar som hör till den lokala hyttverksamheten. Kanske hittar vi spår efter hyttbäcken, som tidigare löpte genom området.

Foto: Arkeologerna CC-BY