I ett schakt på kajen i Inre hamnen i Norrköping gjordes nyligen ett roligt, och ganska ovanligt fynd. Ett glassigill med bokstäver och ett årtal i relief hittades och på den står det LGB, AG, 1757. Glassigillet har suttit på en butelj och är tillverkat på Limmareds glasbruk av mästaren Adam Giöbel 1757.

Limmareds Glasbruk grundades 1741 då överstelöjtnanten Gustav Ruthensparre fick kungligt privilegie att anlägga ett glasbruk på sitt säteri i Limmared i Tranemo socken. Bruket tillverkade allt ifrån enklare bruksföremål, fönsterglas och apoteksglas till skålar och pokaler. Limmareds glasbruk är Sveriges äldsta glasbruk som ännu är i drift. Idag är det främst känt för den världsberömda flaskan för Absolut Vodka. Arbetare rekryterades från Böhmen, Hessen och Thüringen. Detsamma gäller Adam Giöbel, vars släkt bestod av många glasblåsare. Carl von Linné stannade under sin resa i Västergötland 1746 och handlade ”thee-koppar ifrån Limmare glasbruk, sågos gjorda af hwitt (dvs ofärgat) glas, så artigt, at de icke allenast täflade med de chinesiska til formen, utan wida öfergingo dem i finhet”.

Kopplingen till Västergötland och Tyskland fanns även i vårt schakt. Jag som hittade sigillet är uppvuxen en mil från Limmared och kollegan i schaktet är från Tyskland. Ett roligt sammanträffande bland rustbäddar och kajkonstruktioner.

Glassigillet som hittades på kajen i Inre hamnen i Norrköping. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna CC-BY
Liknande glasbutelj från Limmared glasbruk. Foto: Björn Arfvidsson, Kulturparkens Småland/Smålands museum
Glasflaska tillverkad 1751 vid Limmareds glasbruk. På sigillet står det LGB som betyder Limmareds glasbruk. Det står också AG vilket berättar att det är glasblåsaren Adam Giöbel som har blåst flaskan. (Bild publicerad med tillstånd från Limmareds hembygdsförening)