Vi mjukstartade idag. Först om några dagar har vi full styrka på plats. Etableringen är på plats och undersökningsområdet är utstakat. Grävmaskinen har mullrat igång. Vi andas in doften av dieselavgaser och fuktig jord. Nu kör vi. Den övre delen av matjorden tas bort och sedan metalldetekterar vi. Inga sensationella fynd än, vilket inte är förvånande eftersom vi tror att de som bodde här var ordinära bönder eller befann sig lägre ned på dåtidens samhällsstege. Imorgon kommer vi att på några ställen gräva oss ned till alven där de arkeologiska lämningarna är tydligt synliga. Först om några dagar har vi full styrka på plats. Då kommer vi tillbaka med nyheter och lite bilder.