Resterna av ett stort antal hus från en järnåldersby grävdes 2011. I byn fanns sammanlagt 8 gårdar av varierande storlek som haft olika faser och livslängd. Byns storhetstid var under äldre romersk järnålder, från vår tideräknings början 200 e. Kr .

Här hittades också en spännande kvinnograv från romersk järnålder.

Läs mer om uppdraget