En bronsfibula från grävningen

Arkeologi handlar mycket om att jämföra. Därför är det intressant att gräva på en fyndfattig boplats från äldre järnålder, strax norr om Sveriges fyndrikaste från samma tid. På centralplatsen har man funnit ca 30 000 fynd av guld, silver eller brons, medan vi på våran plats har funnit högst fyra bronsföremål som är från äldre järnålder. Centralplatsen har varit centrum för religiös kultutövning, för hantverk, innovationer och maktutövning. Men nästan inget av detta har spridits till de boende i närheten. Inte heller de nymodigheter som kommer till centralboplatsen under romersk järnålder, som vridkvarnen, verkar man ha sett till att sprida till sina närmsta grannar.

Hittills har vi på våran boplats på Stora Uppåkra endast påträffat enkla föremål som minner om dagligt liv, jordbruk och boskapsskötsel. Håkan Svensson hittade förvisso ett dräktspänne i brons igår. Spännet tillverkades någon gång för ca 1 800 år sedan. I en stor grop hittade Håkan Aspeborg flera klumpar med tusentals brända linfrön. Vi tror att de är spår efter framställning linolja. Vi har hitta mängder med djurben. Dessa ska artbestämmas senare av osteolog Annica Cardell men redan nu kan vi slå fast att såväl ben från nötkreatur, svin och får/get hittats.

Betraktade tillsammans ger de båda boplatserna en intressant bild av makt, ekonomi och fördelningspolitik under äldre järnålder i Skåne, som vi ska fortsätta att studera. Men imorgon kanske vi finner något som förändrar hela bilden. Den som gräver får se.