Uppåkra

Uppdrag

Järnåldersbyn i Uppåkra

Resterna av flera hus från en järnåldersby grävdes fram 2011. I byn fanns sammanlagt 8 gårdar av varierande storlek.

Blogginlägg 2013.09.19

Användning av lin och oljedådra under järnålder

Den vetenskapliga bearbetningen och publiceringen av resultaten från undersökningen fortsätter. Mikael Larsson har skrivit en artikel om användning av lin...

Blogginlägg 2013.05.31

NU är rapporten klar

Nu har den kommit, rapporten från undersökningen av den stora järnåldersbyn på Stora Uppåkra 2:25. Undersökningen är den största som...

Blogginlägg 2011.07.02

Sensationellt gravfynd i Stora Uppåkra

Arkeologi bjuder alltid på överraskningar. Det blev Adam Bolander och Linda Rosendahl varse när de gav sig på att handgräva...

Blogginlägg 2011.06.22

Inga smulor från den rike mannens bord funna…än

Arkeologi handlar mycket om att jämföra. Därför är det intressant att gräva på en fyndfattig boplats från äldre järnålder, strax...

Blogginlägg 2011.06.08

Fler än 30 hus från äldre järnålder

Nu är det sedan en tid slut på motordånet från grävmaskiner och dumper, bara ett stilla bakgrundsbrus från bilar som...

Blogginlägg 2011.05.21

Uppåkra on ice

Vi börjar närma oss slutet på schaktningarna. Vi har hittills funnit knappt 1700 anläggningar och drygt 20 hus, varav många...

Blogginlägg 2011.05.15

Oväntade fynd i Uppåkra

I förra veckan gjorde vi oväntade men spännande fynd. Det började med att Håkan Svensson detekterade fram några medeltida föremål...

Blogginlägg 2011.05.05

Fina hus i förorten

Nu har vi hunnit schakta några dagar på vår grävning drygt 600 meter norr om centralplatsen vid Stora Uppåkra. Varje...