I förra veckan gjorde vi oväntade men spännande fynd. Det började med att Håkan Svensson detekterade fram några medeltida föremål och borgarkrigsmynt. Dessa dateras till omkring 1300-talets början, då Danmark genomled en svår ekonomisk och politisk krisperiod. Snart hittade Håkan ett silvermynt. Han skickade snabbt ett foto på myntet till Tobias Bondesson som snabbt meddelade att det rörde sig om ett franskt mynt, ett så kallat Gros tournois. Tack Tobias! Vilken kung som lät prägla myntet är vi en så länge osäkra på, men det är troligen Filip IV, också kallad ”den sköne”. När sedan Linda Rosdahl övervakade hur grävmaskinen tog bort matjorden på platsen hittade hon spåren efter en vägg på ett medeltida hus. Dessutom påträffade hon medeltida keramik i anslutning till väggen. Kan Linda ha hittat ett hus från det medeltida Hunnerup? Trots att vi hittade några enstaka metallfynd från medeltiden vid utredningsgrävningarna på platsen så hade vi inte förväntat oss att finna någon medeltida bebyggelse.

Undersökningarna fortsätter annars i full fart. På nästa hälften av området är matjorden bortagen. Vi har förutom det medeltida huset, hittills hittat rester av 19 järnåldershus. Dessutom har vi funnit hägnader på gårdsplanerna. Totalt har vi hittat 950 förhistoriska eller medeltida gropar. De flesta är stolphål, men vi har också hittat avfallsgropar, lertäktsgropar, eldstäder och gropar som vi tror är brunnar och grophus. Våra praktikanter Erik Johansson och Christoffer Hagberg har undersökt var sin avfallsgrop och hittat krukskärvor, ett ornerat benföremål och djurben. Dessutom grävde Emelie Grönberg färdigt ett hus i veckan som gick