Arkeologi bjuder alltid på överraskningar. Det blev Adam Bolander och Linda Rosendahl varse när de gav sig på att handgräva i vad som vi trodde var en brunn. Efter en tids grävande stötte de på ett kranium. I en hast fick de byta grävmetod. Nu var det gravgrävning som gällde. Vår osteolog Caroline Ahlström Arcini tillkallades. Hon kunde konstatera att den gravlagda var en vuxen kvinna som hade varit 1,50 cm lång. Kvinnan har troligen begravts i sittande ställning. Graven har dock störts, ja, den kanske t.o.m. har plundrats. En del ben påträffades nämligen på platser där de inte borde ha legat. I graven har vi hittat keramik som dateras till yngre romersk järnålder eller folkvandringstid. Därför daterar vi preliminärt graven till den perioden. Förutom keramikkärl påträffade vi också ett träkärl i graven. Vi fann också en järnnål. Skelettet kommer att dateras med kol-14 metoden.