Photo: Staffan Hyll Riksantikvarieämbetet
staffan.hyll@raa.se

Den vetenskapliga bearbetningen och publiceringen av resultaten från undersökningen fortsätter. Mikael Larsson har skrivit en artikel om användning av lin och oljedådra under äldre järnålder, med utgångspunkt från fynden från Stora Uppåkra 2:25. Artikeln är nyligen publicerad i tidskriften Vegetation History and Archaeobotany. Läs den! Bilden ovan visar en klump med linfröer.