Ett gravfält med ett 40-tal gravar från järnålder undersöks under hösten i Sollentuna. Här har tidigare flera ovanliga vikingatida kvinnogravar grävts fram.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.