Det är mycket grus och sand som ska bort först 

…men äntligen kommer vi ner till kulturlagren
Och Caj kan börja mäta in den första konstruktionen, en stenrad som kanske är en gräns mellan olika delar av tomten.