Kungsbacka

Publikation

Arkeologi inför detaljplan – Skårby 12:1

Rapport 2020:86. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

Schaktning i Tölö

Rapport 2020:76. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Inför VA-ledning i Hanhals

Rapport 2020:79. Arkeologisk utredning och förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Hjälm - utredning inför husbyggnation

Rapport 2020:66. Arkeologisk utredning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Arkeologisk utredning – inför bebyggelse i Älvsåker- Anneberg

Rapport 2020:107. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Uppdrag

En 1700-talstomt i Kungsbacka

Under Stortorget i Kungsbacka döljer sig spåren av den gamla staden från 1700-talet. Södra delen av torget grävdes ut 2011.

Publikation

Kungsbacka gamla torg

Rapport 2018:18. Arkeologisk förundersökning, Halland. Christina Rosén

Blogginlägg 2011.07.15

Nu är det slut… fast ändå inte

Fältarbetet på Stortorget i Kungsbacka är avslutat och andra aktiviteter tar vid på grävytan.

Blogginlägg 2011.07.01

Väldigt många nyanser av grått

– halvtid i Kungsbacka Nu har vi kommit en bit på väg… Vi skickade upp grävningens enda ej höjdrädde arkeolog...

Blogginlägg 2011.06.28

Samma ogräs då som nu

– köksträdgårdar under torget i Kungsbacka De första analyserna av jorden under Stortorget i Kungsbacka visar att stora delar av...

Blogginlägg 2011.06.27

Kungsbacka – grön stad

Nu har vi schaktat fram nästan hela grävytan och det ser ju inte så grönt ut, förstås. Snarare gråsvart och...

Blogginlägg 2011.06.23

Vad är detta? Ett konstigt träkar…

En träkontruktion som vi såg redan vid förundersökningen var denna. En ram av stående plank, ungefär 3 x 4 meter...