En träkontruktion som vi såg redan vid förundersökningen var denna. En ram av stående plank, ungefär 3 x 4 meter stor. Kunde det vara en ram kring en odlingsbädd, eller kanske en avfallsbinge? Grävmaskinen får tömma fyllningen försiktigt i tunna skikt.

Överst låg det en del keramik, allt av 1800-talstyp.

Någon hade slängt ned en trasig metallspann.

Längre ned fanns det inga fynd alls, bara en botten av stora stenar. Någon träbotten fanns inte, så gott det nu gick att se i lera och inströmmande vatten. Träkaret byggt av sågade plankor (alltså inte så gammalt) och var minst 1.40 meter djupt, men vad användes det till? Dränering? Brunn? Avfallsdump? Gigantisk kompostbehållare? Vi har ingen aning. Kanske jordproverna från fyllningen kan ge några svar.