Under Stortorget i Kungsbacka döljer sig spåren av den gamla staden. Här låg det hus och bakgårdar under 1700-talet. Södra delen av torget grävdes ut 2011, här har stora delar troligen använts till odlingsmark.

Den arkeologiska undersökningen på södra delen av Stortorget i Kungsbacka omfattade delar av flera tomter i 1700-talets Kungsbacka. Stora delar av de berörda tomterna har troligen inte varit bebyggda före 1700-talet utan använts till odlingsmark. Under 1700-talets förra hälft anläggs här en stadsgård här, med byggnaderna ut mot dåtidens Mellangatan. Större delen av området används dock till odling ända fram till stadsbranden 1846, då torget anlades.

Analyser av odlingsjorden visar att man har odlat flera slags köksväxter, som (röd)betor och kål men också att man under en period odlat tobak här. Fynden som framför allt hittats i avfalls- och sophögar har daterats till sent 1600-tal till 1800-tal.

Läs mer i rapporten (PDF)