– köksträdgårdar under torget i Kungsbacka

De första analyserna av jorden under Stortorget i Kungsbacka visar att stora delar av det som idag är torg användes till odling av köksväxter i äldre tid. Här odlades kål och kryddväxter och säkert mera som de fortsatta analyserna kommer att visa. Vi kan också se att de odlande kungsbackaborna kämpade med precis samma ogräs som dagens köksträdgårdsodlare.

Revsmörblomman bredde ut sina revor då som nu…

… och våtarven, som här brer ut sig mellan bönplantorna, fanns i Kungsbackas köksträdgårdar också…

…medan svinmållan, som vi här ser bland ringblommor, fanns rikligt i Kungsbackas jordar också, precis som nässlor.
En del av de här ogräsen är ju goda att äta också och vi vet inte säkert om 1700-talets Kungsbackabor såg dem som ogräs eller matväxter – eller kanske både-och. Svinmållan är god som spenat och kan användas till djurfoder, våtarven kan ätas som sallad och nässelsoppa känner vi ju alla till. Nässlan kunde också användas till tyg – fibrerna i stjälken kan spinnas till garn och vävas till tyg.