– halvtid i Kungsbacka

Nu har vi kommit en bit på väg…

Vi skickade upp grävningens enda ej höjdrädde arkeolog i kyrktornet för att få lite bra översiktsbilder. Och det är bara att konstatera att hela grävytan ser ut att bestå av olika nyanser av gråsvarta lager. Går det att få någon reda i detta?

Jodå. Faktum är att vi såhär när halva grävtiden har gått har hyfsad koll på hur tomten har använts under 1700-talet och fram till stadsbranden 1846. De röda strecken markerar husgrunder och de blå den tydliga tomtgränsen. Vi har husrester i två lager. Det äldre är från 1700-talet och syns mest som ett lergolv och en lite diffus stengrund. Någon gång strax före stadsbranden bygger man ett eller två nya uthus på tomten. De är riktade åt ett lite annat håll och går över den gamla tomtgränsen. Det verkar nästan som om man börjat planera för den nya stadsplanen redan före stadsbranden!

En hårt tilltrampad gårdsplan har vi också identifierat, men det allra mesta av ytan är helt enkelt matjord – stora köksträdgårdar och kryddland som vi rapporterat om tidigare. När alla jordprover är analyserade i höst kommer vi att kunna berätta mera om vad Kungsbackaborna odlade på sina bakgårdar.

Nästa vecka blir det grävmaskin igen och vi ska gå ned under husgrunder och odlingslager och se vad som där döljer sig.