2020

Rapport 2020:76. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, fastighet Varla 10:26, L1996:3187 (Tölö 173:1)
Gisela Ängeby