Tölö

Publikation

Schaktning i Tölö

Rapport 2020:76. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2015:63. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin och Jessica Andersson

Publikation

Tre boplatser och en gravgrupp – nya fornlämningar i Tölö

Rapport 2017:27. Arkeologisk utredning, Halland. Anders Kjellin med bidrag av Christina Rosén