2020

Rapport 2020:86. Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, Skårby 12:1
Jörgen Streiffert och Christina Rosén