I veckan har vi fått tillökning! Vi välkommnar Veronica Palm och hoppas att hon ska trivas här hos oss!

Arkeologidagen var en stor succé här i Kalmar och flera aktiviteter erbjöds den intresserade kalmariten!

Elisabet Schager sålde böcker både för Uv Öst och KLMs räkning.

De olika kryddor, frukter och bär som visades upp har vår arkeobotaniker Jens Heimdahl funnit spår av i de mackrofossilprover som vi samlat in från Kv. Gesällen.

Kritpipsdelarna fortsätter vara en av våra vanligaste fyndkategorier. Här har Ivonne precis hittat ett trasigt huvud med stämpeln ”SH” under klacken.

Nog blir man glad av denna fajans som visar upp delarna av ett ansikte! Vi har sedan tidigare en liknande skärva, dock med ett lite annorlunda ansikte.

Trevlig helg önskar ett regningt Kalmar!

”Ett typiskt bryne!”

Nu är dom här – ”Dom nya”… Vi har fått tre nya medarbetare på Gesällen som kommer hjälpa Annika att undersöka ytan norr om bostadskvarteret! Ni som också följer våra kollegor i Motala här på Facebook känner nog igen Veronica och Gustav (överst t.v i bild) som nu lämnat stenålder för 1600-tal. Tvära kast! Katarina är för flera av oss en ny bekantskap. Välkomna!

Kändisar i Gesällen…

I ägareländer från Westrinska samlingen går att läsa vilka som ägt de olika tomterna i kv. Gesällen, hur de sålts och ärvts vidare. Det är dock inte säkert att de som ägt tomten också har bott där. I tomt 288s ägarelängd finns ett namn som sticker ut. Under 1800-talets början har den ägts av en viss Sven Melander… Lustigt sammanträffande?

Vem som bor i det hus som Ivonne just nu undersöker är det ingen tvekan om! Här är det ”Ludde” som bestämmer!

Undersökningen av bastionsytan påbörjad! Katarina, Gustav och Veronika går ut hårt… och bara ökar. Finfynd direkt