Parallellt med grävandet pågår ett intensivt registreringsarbete här på plats. Här sorterar fyndregistrator Annika Jeppsson in de registrerade fynden efter typer ”Fajans” ”Yngre rödgods” ”Kakel” osv.

Vår kontextregistrator Elisabet Schager i full fart med att registrera exempelvis lager och konstruktioner av olika slag!

Under våra två första månader i fällt har vi alla undrat över den tydliga avsaknaden utav avfallsbingar på tomterna. Om man inte samlat in sitt avfall i kärl på tomten, var har man då gjort av det? Eller är dessa kärl helt enkelt borta? Dessa frågor kvarstår fortfarande för de yngre bebyggelsefaserna. Men nu när vi ”stigit ner” i de äldre faserna börjar dessa bingar äntligen ge sig tillkänna! Här undersöker Daniel en sådan, klädd med trä som sig bör!

Per finfyndar! En komplett dolk med ett rikligt dekorerat skaft i ben!

Dekorationen på skaftets ände påminner starkt om ett blad.

På begäran kommer här även en bild på ”baksidan” utav den lilla porslinsgubben.

Ja, egentligen vet vi vad detta är, en skärva från ett silkärl. Men det är dess ringa storlek som förvirrar oss något. Hålen är endast ca 3mm i diameter! Vad har man silat med detta tro?

Helén passar på att finfynda.