Se här vad som tittade fram ur sektionen! Precis på gränsen mellan två tomter står denna prakttunna! Imorgon ska vi försöka oss på en ”fältkonservering”/räddningsaktion…

Den höll inte…

Idag säger vi hej då till vår käre kollega Per Jansson! Per lämnar oss för Museum of Copenhagen… Vi kommer sakna dig Per, du har lyst upp vår tillvaro oändliga gånger!

Stora maskiner och små arkeologer. Igenläggningen av västra delen av Gesällen går som planerat (peppar, peppar…) samtidigt som en liten yta norr om tomterna undersöks. Här har en gång Norra Vallgatan gått och frågan är hur långt tillbaka i tid den haft funktion som gata. En uppgift från slutet av 1700-talet talar om en ”Larmgata” vilket skulle kunna knytas till bastionen intill.

Semestern är nu slut för de flesta av oss och mycket har hänt på ytan under tiden vi varit borta! Den västra delen av ytan är nu helt igenfylld och schaktningen av etapp två i full gång. För att få upp ytan så fort som möjligt schaktar vi nu parallellt med två maskiner.

Ivonne har här fått fram delar av 1800-talets Norravallgatan. Förhoppningsvis kommer vi även att kunna se äldre spår av den!

Schakningsarbetet fortsätter i full fart och nu börjar äntligen lite spännande konstruktioner att titta fram! Innna frukost togs resterna från en källare fram. Ett sådant fint stengolv är inte fy skam!

Ivonne schaktar på och här har ännu en källare fått se dagens ljus!

Veckans finaste fynd, och kanske ett av våra mest informativa. Ett kritpipsskaft med texten ”Christiania” stansat längs ena sidan. Kopplingen mellan piprökning och namnet Christiania ter sig först ganska lustig och för tankarna till dagens Köpenhamn.. Men i detta fallet rör det sig om det gamla namnet på Norges huvudstad Oslo som mellan åren 1624-1925 hette Christiania. Och om man vänder på skaftet…

…ser man detta! Här är namnet på piptillverkaren stansat längs skaftet. ”Iver Nielsen” var verkasam under mitten av 1800-talet i just Christiania, Norge. Hans fabrik verkar senare ha drivits vidare av hans änka.