Igår hade vi fint besök av arkeologlegenden Bengt Elfstrand! Han var med då den fina pipan hittades och slängde vant upp luppen ur fickan för att titta närmare på dekorationerna!

En kronkakel-platta, som alltså suttit överst på kakelugnen. Men kan ni se vem det är som pryder den? I mitten sitter en bläckfisk liknande varelse som tittar rakt mot oss. Davy Jones?

En liten figurin kapad på mitten. Ser ni hur handen vilar på höften? Vad eller vem den egentligen föreställer är vi ännu inte överens om…

Ja vad visar den här bilden egentligen?
Jo, spår efter rörelse mellan två tomter! Den rad av stenar som ligger ungefär mitt i bilden, nerifrån och upp, markerar gränsen mellan tomt 284 (tv) och 285 (th). Det mörka kulturlager som Helén håller på att rensa fram är ett odlingslager som täcker stora delar av tomt 285, men som ni ser ligger det även en bit in på tomt 284, och det spiller över precis där det är ett avbrott i raden av sten. Vi har tolkat det som att det här har funnits en öppning, förmodligen med en grind, i det staket/plank som skiljt tomterna åt och den del av odlingslagret som ligger in över tomt 284 har förmodligen dragits med då människor rört sig mellan tomterna.

Så här ska det se ut! De flesta kopparmynt som vi hittar är gröna och kraftigt söndervittrade. Men dessa tre Kristina-mynt som hittades i Bastionsområdet är så pass välbevarade att de skulle kunna vara nya!

Ett finfint fynd från bastionsområdet!
I botten på ett rödgodskärl finns bokstäverna J/I H S och årtalet 1699 skrivna. En spännande och aningen svårtolkad inskrift, det skulle kunna vara någons initialer MEN bokstäverna IHS användes även som en förkortning för namnet Jesus i bland annat medeltida handskrifter. Symbolen förekommer som emblem i flera svenska kyrkor. Så vad symboliserar bokstäverna i just detta fall?

Här är vi! Järngänget på Kvarnholmen!

Pia rensar fram störarna i staketet som avgränsat tomten från Norra Vallgatan.

Nu börjar äntligen det fina spontverket med en ungefärlig datering på 1657 se dagens ljus! Denna konstruktion tillkom i samband med att man anlade bastionen, bl a för att föhindra att vägbanken man transporterade material på inte skulle erodera ut i Malmfjärden.

Uppdateringarna är nu få, det är nämligen bråda dagar här på grävningen. Redan nästa fredag ska fältarbetet avslutas och vi sliter nu på med det sista!
Jimmy håller här på att tömma en kasun av trä på tomt 283 som bland annat var fylld med granris.