Nu kan vi stolt presentera några 3D-modeller från undersökningen i Enköping.

Det arkeologiska arbetet går ut på att dokumentera och ta bort arkeologiska lämningar. Eftersom lämningarna ligger som i lager, ovanpå varandra måste vi hela tiden ta bort det yngsta för att komma vidare.

Lämningarna bevaras istället i den dokumentation som vi skapar. Vi tar bilder, mäter och skriver. Ett ganska nytt sätt att dokumentera arkeologin på är med hjälp av 3D-teknologi. Klicka på play-symbolen i filmlänkarna nedan för att se tre av de hus som vi undersökte tidigare under sommaren, vid Stora Torget i Enköping. Det är modeller av hus 1, 2 och 3 som daterats från 1500-tal till tidigmodern tid.

Kvarteret Traktören hus 1

Modellering av ett fähus, sannolikt daterat till 1500-talet. Huset undersöktes inom projektet Enescopinge – den medeltida staden, under hösten 2017. Projektet är ett samarbete mellan Arkeologerna SHMM och Upplandsmuseet. Foto: Adam Hultberg, Upplandsmuseet. Modell: Johan Stenvall, Arkeologerna.

Model of an animal house, with a probable dating to the 16th century. The building was excavated in the project Enescopinge – the medieval town, in autumn 2017. The project is performed in cooperation between The Archaeologists SHMM and the Uppsala County museum (Upplandsmuseet). Photo: Adam Hultberg, Uppsala county museum. Model: Johan Stenvall, The Archaeologists

Kvarteret Traktören hus 2

Kv. Traktören – Hus 2
by Arkeologerna/The Archaeologists
on Sketchfab

Modellering av ett bostadshus, sannolikt daterat till 1500-talet. Huset undersöktes inom projektet Enescopinge – den medeltida staden, under sommaren 2018. Projektet är ett samarbete mellan Arkeologerna SHMM och Upplandsmuseet. Foto: Adam Hultberg, Upplandsmuseet. Modell: Kristin Eriksen, Arkeologerna.

Model of a house, with a probable dating to the 16th century. The building was excavated in the project Enescopinge – the medieval town, in summer 2018. The project is performed in cooperation between The Archaeologists SHMM and the Uppsala County museum (Upplandsmuseet). Photo: Adam Hultberg, Uppsala county museum. Model: Kristin Eriksen, The Archaeologists.

Kvarteret Traktören hus 3

Kv. Traktören – Hus 3
by Arkeologerna/The Archaeologists
on Sketchfab

Modellering av ett hus, sannolikt daterat till tidigmodern tid. Huset undersöktes inom projektet Enescopinge – den medeltida staden, under sommaren 2018. Projektet är ett samarbete mellan Arkeologerna SHMM och Upplandsmuseet. Foto: Adam Hultberg, Upplandsmuseet. Modell: Kristin Eriksen, Arkeologerna.

Model of a building, with a probable dating to the post medieval period. The building was excavated in the project Enescopinge – the medieval town, in summer 2018. The project is performed in cooperation between The Archaeologists SHMM and the Uppsala County museum (Upplandsmuseet). Photo: Adam Hultberg, Uppsala county museum. Model: Kristin Eriksen, The Archaeologists.