Idag blev det till att ta på de vita bomullshandskarna. Vi har ställt ut riktiga finfynd på Enköpings museum!

Bärnsten, små klumpar av förstenad kåda som under tusentals år långsamt stelnat. Ibland kallad för nordens guld var den länge en viktig handelsvara som spreds vida omkring. Bärnsten förekommer över nästan hela världen, men de största förekomsterna finns runt södra Östersjön. Härifrån såldes och handlades den redan under sten- och bronsålder.

Under medeltiden och nyare tid importerades många lyxvaror och statusföremål till Östersjöområdet från övriga Europa och omvärlden. Bärnstenen var ett undantag som kunde säljas eller bytas mot vacker keramik, kryddor, textilier eller andra smycken. Bärnstenen här har antagligen kommit till Enköpings hamn, antingen som råmaterial eller som färdiga pärlor, med handelsresande från andra sidan Östersjön. Lagren pärlorna hittats i kan vi datera till någon gång strax efter medeltidens slut.