Människor har alltid utnyttjat landskapet och dess resurser för sin överlevnad, då som nu ibland långt över gränsen för det uthålliga. Men landskapet var också bärare av religiösa och magiska föreställningar och här överfördes minnen mellan generationerna.

Här berättar vi om landskapets användning och betydelse i korta och ibland hisnande långa perspektiv.