I skogen mellan Lerums socken i norr och Härryda socken i söder ligger spåren av en liten kvarn kvar i en bäck. Den ligger långt från den kända bebyggelsen och den syns inte på några äldre kartor. Men lämningarna är tydliga.

Vi dokumenterade kvarnen i samband med en arkeologisk utredning och den har fått nummer L2021:8249 i Kulturmiljöregistret. Geografiskt befinner vi oss i ett gränsland, några mil öster om Göteborg.

På kartan från 1964 ser vi namnet Kvarnåsen, som syftar på den gamla kvarnen. Den lila fyrkanten söder om Gäddetjärnet visar var den låg.

Kvarnen var av allt att döma en skvaltkvarn. En skvaltkvarn drivs genom att vattnet leds till ett horisontellt skovelhjulet genom en ränna, ofta av trä. Skvaltkvarnar hade fördelen att kunna användas i mycket små vattendrag, åtminstone under perioder med hög vattenföring. På äldre lantmäterikartor ser vi ofta att kvarnar beskrivs som ”gångandes höst och vår”, alltså vid höstregn och snösmältning, när det var som mest vatten. Idag är vattenflödet i bäcken ganska måttligt. Det är dock svårt att veta hur det var tidigare eftersom hela sjösystemet i området numera är reglerat med flera dämmen.

Det har funnits mängder med små skvaltkvarnar runt omkring i landskapet. Ofta användes de bara av en gård eller en mindre by. Ibland syns de på historiska kartor, men långtifrån alltid. På Wikipedia finns en bra beskrivning över hur skvaltkvarnar fungerar.

Hur gammal just den här kvarnen är vet vi inte. Den verkar inte ha funnits 1627, då man inventerade kvarnarna i området, eftersom de skulle betala skatt. Eller så låg den bara så långt upp i skogen att ingen hittade hit. Kvarnen kan naturligtvis också ha byggts senare. Bilderna nedan visar en del av det som vi dokumenterade.

Ett stenfundament till kvarnkonstruktionen.
Ovanför det lilla fallet i bäcken står en upprest sten som antagligen ingått i konstruktionen. Möjligen kan den ha varit ett stöd för kvarnrännan,
Till höger – öster – om bäcken finns en plan yta där det kan ha stått en byggnad. Under mark låg här flera spikar och andra metallföremål.

Se kvarnen i 3D! Klicka på länken nedan och öppna i webbläsaren, det kommer att vara en blank sida och du måste spara ner filen på din dator för att kunna se den. Öppna filen från din dator i Adobe Acrobat och se till att inställningen tillåter att läsa 3D. Klart!

Kvarnen i 3D