Det har varit en intensiv arbetsvecka vid Prästgården i Gamla Uppsala! Vi har undersökt huslämningar från 1600-tal fram till tidigt 1900-tal, och förutom bastanta syllstensrader har vi hittat hinkvis med fynd. Ben, keramik, järnredskap, mynt, kritpipor och mycket annat som vittnar om vardagen för människorna som en gång i tiden bodde alldeles intill kyrkan och kungshögarna.

Syllstenar från 1700-1800-tal och Gamla Uppsala kyrka i bakgrunden. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

 

Högar med fynd, bl.a. keramik, djurben och järnföremål. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

 

Ungtjurar på besök. Blomrabatterna lockade mer än den torra hagen. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Den kommande veckan ska vi ta oss ännu längre bakåt i tiden, bl.a. väntar en källare med fynd från sent 1500-tal på ytan och en stor brunn som kan vara från yngre järnålder.

Mycket spännande arkeologi i sikte!