Under 2018 och 2019 pågick en arkeologisk undersökning i Gamla Uppsala med anledning av att Svenska kyrkan planerade en tillbyggnad till prästgården. Första året grävdes bland annat resterna av en medeltida källare och en brunn ut. Under sommaren 2019 undersöktes två unika vikingatida båtgravar. Hösten 2019 fortsatte analys- och tolkningsarbetet och det väntas pågå fram till och med 2021–2022.

Här i bloggen kan du följa oss under det arkeologiska arbetet på denna unika plats. Se hur det förflutna avslöjas steg för steg och hör mer om fynd och resultat i olika blogginlägg.