Andra veckan i fält och arbetet går framåt. I båda gravarna har vi hittat fragmenterat trä. Vår osteolog Ola Magnell är på plats och berättar om vad fyndet av ett grodskelett kan peka på…

De unika fynden av två vikingatida båtgravar vid Gamla Uppsala prästgård väckte sensation i juni 2019. Under hösten 2019 och våren 2020 lägger vi ut filmer så du kan följa förra sommarens grävarbete vecka för vecka.