Det är i början av juni. Redan första veckan har vi hittat trärester och några få båtnitar. Men det är ett mödosamt arbete att gräva sig ner genom de tjocka lagren av jord och annat som man har fyllt igen gravarna med. Vår osteolog Ola Magnell är också på plats och i den ena änden av ”båtgrav 1” har vi hittat rester av en häst, troligen lagd på platsen senare.

De unika fynden av två vikingatida båtgravar väckte sensation i juni. Under hösten 2019 och våren 2020 lägger vi ut filmer så du kan följa sommarens grävarbete vecka för vecka.