Nu har vi arbetat några veckor i fält och kommit en bra bit ner i de båda båtgravarna. Ett viktigt moment som ofta ingår vid en arkeologisk undersökning är att söka av fornlämningen med detektor för att se var i jorden det finns intressanta metallföremål. Maria Lingström, arkeolog med särskilt inriktning mot metalldetektering, berättar om sitt arbete och vad det är för utslag hon plötsligt fått i den första båtgraven. Se film nr V i serien.

De unika fynden av två vikingatida båtgravar vid Gamla Uppsala prästgård väckte sensation i juni 2019. Under hösten 2019 och våren 2020 lägger vi ut filmer så du kan följa förra sommarens grävarbete vecka för vecka.