Två unika båtgravar från vikingatid grävdes ut under sommaren vid Gamla Uppsala prästgård. I den ena graven hade en man begravts tillsammans med sin häst och hund. Under hösten presenterar vi mer information om den spännande utgrävningen här på vår blogg.

Det var i samband med den arkeologiska utgrävningen i Gamla Uppsala hösten 2018 som arkeologerna hittade båtgravarna.

– Det är en liten skara människor som begravdes på det här sättet. Man kan misstänka att det var framstående personer i det dåtida samhället eftersom båtgravar i allmänhet är väldigt sällsynta. De flesta båtgravfält ligger i Uppland men de finns även i Östergötland och Västmanland”, säger projektledaren Anton Seiler.

Av de två båtgravar som hittades var den ena intakt och den andra skadades förmodligen när källaren anlades. I den orörda graven har en man begravts i ena änden av båten och i andra änden har en hund och en häst deponerats. Järnbeslag och andra detaljer i den förmodligen en gång mycket vackra hästutrustningen fanns fortfarande kvar. Mannen har också fått med sig flera personliga ägodelar, bland annat sin vapenutrustning med svärd, spjut och sköld men också en rikt utsmyckad kam.

Arkeologerna hittade även båtnitar av järn och delar av trä från plankorna som utgjorde båtarna. Den skadade båten har troligen också varit stor med en längd på upp emot sju meter eller mer.

Den mycket speciella gravtypen, båtgrav, hör till vendeltid (cirka 550–800 e. Kr.) och vikingatid (800–1050 e. Kr.). Då var det annars vanligt att människor kremerades. Beteckningen ”båtgrav” har fått sitt namn av att den döde begravdes obränd i en båt som var nergrävd i marken. Ofta är gravgåvorna exklusiva. I hela Sverige finns totalt bara ett tiotal kända båtgravfält. Eftersom den ena graven är helt orörd är det ett unikt tillfälle att studera den gravlagde och begravningsritualerna med nya moderna metoder.

– Det är spännande eftersom det är väldigt sällan man undersöker båtgravar. Nu har vi helt andra möjligheter än tidigare att använda naturvetenskapliga analyser, vilket kommer att ge spännande resultat och generera helt nya rön. Vi kan även ställa båtgravarna i relation till de senaste årens forskning kring Gamla Uppsala i stort, säger Anton Seiler och Lena Beronius Jörpeland som leder utgrävningen.

Undersökningen väckte stort massmedialt intresse både i Sverige och utomlands, med rapportering i medier som CNN, BBC, AFP, Reuters och Washington Post. Grävningen avslutades under sommaren och i höst berättar vi mer om det spännande arbetet och fynden här i bloggen! Glöm inte att hålla utkik för mer info kommer inom kort…

Osteologen Ola Magnell och arkeologen Maria Lingström gräver långsamt fram sidorna av båten. Foto: Arkeologerna

IT-arkeolog Amanda Jeppsson dokumenterar delar av graven

En fin kam och en sköldbuckla från en sköld hörde till mannens personliga ägodelar som han fick med sig i graven. Foto: Arkeologerna
I fören låg skelettet av en häst och en hund. Foto: Arkeologerna CC-BY