Invid gravfältet Inhåleskullen undersöker vi just nu flera huslämningar, bland annat välbevarade lämningar efter en byggnad som har brunnit. Huset har haft märkliga rännor vid väggarna och i en av väggrännorna låg en malstenslöpare och en malstensunderliggare i var sin ände. Även vid ingången till huset fanns en malstenslöpare.

Föremålen har troligen placerats här som byggnadsoffer för att skydda byggnaden och dess invånare.

I huslämningen, speciellt i rännorna, finns även stora mängder välbevarade djurben, där merparten är från får. Djurbenen är huvudsakligen från djurens köttrika delar och visar därmed vad som har ätits i hushållet.